CZŁOWIEK JEST JEDNOŚCIĄ DUSZY, UMYSŁU, ŚWIADOMOŚCI I CIAŁA

CZŁOWIEK JEST JEDNOŚCIĄ DUSZY, UMYSŁU, ŚWIADOMOŚCI I CIAŁA I ZOSTAŁ STWORZONY ABY ROZWIJAĆ ZEWNĘTRZNĄ RZECZYWISTOŚĆ.
#ENERGIA #INFORMACJA #DUSZA #KREACJARZECZYWISTOSCI #UMYSŁ #ŚWIADOMOŚĆ
ENERGIA jest przekaźnikiem i falą nośną INFORMACJI DO MATERII.
Każda forma materialna ma swoją bardzo charakterystyczną długość fali i swoją indywidualną zawartość informacyjną.
Analogicznie do wzajemnego oddziaływania energii i informacji są światło i dźwięk / słowo. Światło i dźwięk / słowo to dwie różne rzeczy, a jednak są splecione ze sobą.
Z punktu widzenia fizyki kwantowej informacja jest „wzorem form materii i energii”.
Wszystkie rzeczy, które wydarzają się w czasie i przestrzeni, pozostawiają ślady w próżni – tzn. „in-formują” ją – i ta in-formowana próżnia działa ze swojej strony na rzeczy i zdarzenia – ‚informuje” je. To podświadome „formowanie’ rzeczy i zdarzeń przez wzajemne oddziaływanie z próżnią jest przyczyną zaobserwowanego fenomenu informacji.
Każde słowo i każde zdanie, którego używa człowiek, ma określoną strukturę wibracji i wzór impulsów.
Pole energetyczne czy też pole informacyjne człowieka oddziałuje na nieskończenie większe pole wszechświata. Poprzez to uniwersalne pole wszyscy ludzie są ze sobą powiązani jak przez niewidzialne nici. Człowiek jako część Stwórcy jest umysłowo-duchową istota i ma ogromny potencjał. Boskie siły i możliwości, które służą stworzeniu możliwie najlepszego dla siebie świata, są dostępne dla każdego człowieka. Od stopnia rozwoju świadomości człowieka zelży jak silnie jest on związany z boską siłą i jej nieograniczonymi możliwościami.
Fizyczna rzeczywistość rozwija się ciągle przez myśli, uczucia, pragnienia, zamiary i czyny ludzi.Jest ona podporządkowana świadomości człowieka jego myślom, zamiarom, uczuciom i przekonaniom.
CZŁOWIEK JEST TWÓRCĄ WŁASNEJ RZECZYWISTOŚCI. Współuczestniczy w stwarzaniu własnego ciała, organów i komórek. Sam jest odpowiedzialny za własne zdrowie, tak jak i za zdarzenia i okoliczności w których uczestniczy.
DUSZA człowiek jest zorganizowaną strukturą i jest stworzona zgodnie z wiecznością świata przez Stwórcę. Jest wieczna nieskończona i wielowymiarowa oraz niezależna od czasu i przestrzeni. Wiąże ludzi ze Stwórcą i nosi w sobie jego wiedzę. Z duszy są stworzone umysł, świadomość i ciało fizyczne. Ciało człowieka jest przedstawieniem jego duszy na poziomie materialnym. Tak jak wszystkie elementy ciała, dusza znajduje się w ciągłym rozwoju. Wiedza duszy jest przenoszona przez umysł do świadomości.
UMYSŁ nosi w sobie informacje wszystkich czasów. Przenika wszystko i jest wszechobecny, jest wszędzie i we wszystkim. Umysł jest czynem duszy. Przenika cała przestrzeń i doprowadza do ruchu zmiany i rozwoju. Umysł jest przenoszącym systemem, tym, który materializuje. Jest samym życiem, w takim sensie jak człowiek rozumie to życie. Umożliwia dostęp do informacji duszy i przenosi je do świadomości.
ŚWIADOMOŚĆ
To świadomość jest Stwórca człowieka i wszystkich innych żywych istot tego wszystkiego co istnieje na tym świecie. W świadomości każdego człowiek istnieje absolutna miara czystej boskiej świadomości, ponieważ świadomość człowieka jest częścią boskiej świadomości. Dzięki obecności boskości każdy człowiek jest wyposażony w twórcze zdolności. Prawdziwy potencjał własnych umiejętności jest jeszcze nieznany dla większości ludzi i przewyższa wszelkie ich oczekiwania.
Świadomość człowieka tworzy jego rzeczywistość i pozawala mu postrzegać rzeczywistość za pomocą zmysłów.
Stwarza czas i przestrzeń i nie jest im podporządkowana. Jednoczy świat duchowy i fizyczny człowieka.
Świadomość człowieka znajduje się we wszystkich obiektach i elementach świata i wie o swoim rozwoju. We wszystkim co postrzegamy obecna jest część naszej świadomości.
Świadomość jest strukturą duchową, która służy ludziom jako instrument sterowania własną rzeczywistością.
Im bardziej rozwinięta świadomość danego gatunku tym większy ma wpływ na rzeczywistość fizyczną.
Rozwinięta świadomość pozwala człowiekowi na świadome sterowanie swoim życiem regenerację ciała fizycznego i uzdrawianie wywoływanie szczęśliwych harmonijnych zdarzeń i życie w zgodzie z całym stworzeniem
Sylwia Azjel Horosz
na podstawie „Rosyjska Medycyna Informacyjna”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *