Categories

Archive

Nieuświadomione wzorce

Dopóki działają w nas nieuświadomione wzorce, dopóty będą one kierować naszym życiem i przyciągać ludzi i sytuacje, które będą potwierdzeniem tego wzorca. Nieuświadomione wzorce są tak silne, że cała wiedza i wewnętrzna mądrość odchodzi na dalszy plan i zanurzamy się Read more ›